Horeca Consultancy

Is het je grote droom om jouw zaak uit te bouwen tot een succesvolle en aantrekkelijke zaak?

Wil jij hier laagdrempelig en met directe tips  om aan werken?

Het eerste bezoek is vrijblijvend en vooral kosteloos. Hier kijken we samen wat jou waar je tegen aan botst. Beslis je verder met me in zee te gaan starten we onmiddellijk.

Ik observeer volgende direct waarneembare aspecten:

  1. ontvangst
  2. menukaart
  3. smaak
  4. beleving en vriendelijkheid
  5. hygiëne
  6. organisatie van de keuken en bar
  7. interne communicatie

Daarna bundel ik m’n bevindingen is een verslag.

Heb je dan de behoefte aan een uitgebreider traject met regelmatige en / of intensievere begeleiding? Ook dat is mogelijk. Hier kan desgewenst dieper ingegaan worden op bovenvermelde aspecten. Maar er is eveneens ruimte om facetten als personeelsbeleid, administratie, sociale media, webteksten … onder de loep te nemen. Je krijgt hierbij een draaiboek op jouw maat en vraag. Standaard betekent dit dat we bijvoorbeeld een dag meedraaien in je zaak en aan de hand van een dagboek een inventarisatie maken van de pijnpunten. Vervolgens worden concrete adviezen gegeven, waarna – na een afgesproken periode – een evaluatiesessie gepland wordt. Ik focussen dus op jouw vraag en bezorgdheid.
En jij kan direct aan de slag.

Ik kan ook je zaak anoniem laten bezoeken, mijn mysterie -gast krijgt een door mij samengestelde evaluatielijst en deze neem ik mee in m’n verslaggeving

HACCP-ondersteuning

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces, uitgaande van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden. Hier wordt door de overheid op gecontroleerd in België door het FAVV

HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Omdat het daar niet mogelijk is om bedorven voedselpartijen terug te sturen naar de fabriek en te vervangen door betere producten, werd het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging als een onacceptabel risico gezien.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

 

Als HACCP-adviseur heb ik als doel om:

 1. De organisatie te helpen bij het begrijpen van de vereisten en principes van het HACCP-systeem.

 2. De organisatie te begeleiden bij het identificeren van mogelijke gevaren en risico’s in het productieproces.

 3. Samen met de organisatie het juiste HACCP-plan te ontwikkelen, dat specifiek is afgestemd op hun productieproces.

 4. Het trainen en onderwijzen van het personeel over het belang van HACCP en hen te helpen bij het implementeren van het plan.

 5. Het adviseren van de organisatie over het onderhoud en de verbetering van het HACCP-systeem.

Voor jouw zaak zal er een gepersonaliseerd plan worden opgemaakt. 

Om een zo goed mogelijk beeld van de startsituatie te krijgen kom in een 2-tal dagen een audit doen. Aan de hand van deze audit zal ik mijn verslag maken. 

Dit verslag zullen we uitvoerig bespreken en vanwaaruit zal de beslissing gemaakt worden om het hele HACCP-plan uit te rollen.

 

Memory Maker

Fotografie is de kunst van het vastleggen van het leven in stilstaande beelden. Het is een middel waarmee we onze herinneringen, emoties en ervaringen kunnen vastleggen en delen met anderen. Met fotografie kunnen we de schoonheid van de wereld om ons heen vastleggen, momenten vasthouden die anders verloren zouden gaan en verhalen vertellen die anders onverteld zouden blijven. Of het nu gaat om portretten, landschappen, stadsgezichten of abstracte kunst, fotografie biedt oneindige mogelijkheden om onze creativiteit te uiten en onze visie op de wereld te delen. Aangezien m’n zonen zot van sport zijn ben ik regelmatig te vinden aan: een atletiekpiste, voetbalveld, waterpolo bad… 

Al sinds m’n kindertijd was ik gefascineerd door fotografie, al heb ik nooit een opleiding gevolgd  wordt me vaak verteld dat ik een goed fotografisch oog heb.

Ik sta dan open om jouw evenement, ploeg, club vast te leggen op de gevoelige plaat… het gaat om spontane fotografie momenteel doe ik geen foto reportages.